SKATTERÅDGIVNING

SKATTERÅDGIVNING FOR INDIVIDUELLE

Vores ydelser inkluderer:

 • Beskatning i Danmark
 • Personlig beskatning - skattepligt i Danmark
 • Fradrag og kvoter
 • Dobbeltdomicil
 • Ind- og udstationerede
 • Ejendomme
 • Pension
 • Mødeafholdelse ved indrejse / udrejse
 • Bindende svar
 • Skatter, når du er fra EU eller uden for EU
 • Told
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser - skattekalender og indberetningsforpligtelser
 • Komplet A-Z retningslinjer for, hvad man skal gøre i praksis, når man flytter til eller ud af Danmark
Book et møde

SKATTERÅDGIVNING TIL ERHVERVSDRIVENDE businesses

Vores ydelse inkluderer:

 • Registrering af skattemæssig status
 • Start eller lukning af en virksomhed i Danmark
 • Skatteregler for udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark
 • Skatteordninger for virksomhedsejere
 • Fradrag for udgifter
 • Forpligtelser i forbindelse med overholdelse af juridiske forpligtelser
 • Komplet A-Z retningslinjer for, hvad man skal gøre i praksis, når din virksomhed flytter til eller ud af Danmark
Book et møde

FORSKERSKATTEORDNINGEN - DEN SÆRLIGE SKATTEORDNING FOR UDENLANDSKE FORSKERE OG HØJTLØNNEDE MEDARBEJDERE foreign researchers and highly-paid employees (“Forskerskatteordningen”)

Forskerskatteordningen er en speciel skatteordning, der tilbydes i Danmark til højtlønnede ansatte og forskere, der rekrutteres fra udlandet. Medarbejdere kan ved ordningen vælge at blive beskattet med en skattesats på 27% af beskæftigelsesindkomst og andre kontante kvoter i op til 84 måneder. expatriates and researchers recruited from abroad. Employees may elect to be taxed at a rate of 27 % on employment income and other cash allowances, for up to 84 months.

Vi kan hjælpe med:

 • Rådgivning om krav til ansøgningen om beskatning efter Forskerskatteordningen og vejledning i processen for ansøgningen
 • Ansøgning på vegne af medarbejderen eller virksomheden
 • Gennemgang af beskæftigelsestilbud
 • Klager, hvis du har modtaget en afvisning
Book et møde

KLAGE OVER AFGØRELSE TIL SKATTEMYNDIGHEDERNE complaints to the Danish Tax Authorities

Vi foretager en konkret vurdering fra sag til sag og håndterer de fleste typer skattesager, når vi tilbyder vores hjælp til både individer og virksomheder, der har brug for at indgive en klage over en afgørelse fra de danske skattemyndigheder.

 • Håndtering af skatteklager ved National Tax Court, Tax Appeals Board og Tax Appeal Board
 • Skattetvister over afgørelser truffet af skattemyndighederne
 • Omkostningsgodtgørelse

Omkostningerne ved ekspertbistand dækkes med 50%, uanset om du får medhold i sagen eller ej. I tilfælde af at du vinder sagen, dækker omkostningsgodtgørelsen 100% af omkostningerne til ekspertbistand. Dette betyder i det væsentlige, at hvis du har en klagesag, som du vinder eller stort set har haft succes med, er sagen fri for omkostninger for dig, og uden at det skal gå ud over din private økonomi.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har grunde til en klage, bedes du kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Book et møde